Preskočiť na obsah

Referencie

V našom portfóliu prác nájdete široký zásah nielen do oblasti lesov, ale aj realizácií záhrad. Spolupracujeme so štátnymi aj súkromnými firmami, vďaka ktorým je našu prácu vidieť. Dodávame kvalitné ratliny pre výsadbu lesov a okrasných záhrad.

 

  1. Vojenské lesy a majetky SR, š.p., pestovateľské práce, dodanie sadeníc lesných drevín
  2. LESY SR š.p., pestovateľské práce
  3. STRABAG s.r.o., vegetačné úpravy R3 Horná Štubňa – obchvat
  4. Mesto Kremnica a Turčianske Teplice, dodanie okrasných drevín
  5. Revitalizácia zelene v obciach a mestách
  6. Realizácia okrasných výsadieb pri rodinných domoch a firmách